Proksis Otomasyon ve İletişim Sistemleri

Greif Vietnam


GREIF BIG BAG TEST VE KALİTE KONTROL SİSTEMİ (VİETNAM)

Ürünlerin test ve kalite kontrolünü gerçekleştirmek için geliştirilen otomasyon uygulamalarında, özel olarak imal edilen test makineleri PLC ve SCADA sistemi tarafından kontrol edilerek, ürünlere önceden tanımlanmış test yöntemleri uygulanır ve test sonucunu içeren bir sertifika oluşturulur.

PLC tarafından uygulanan baskı, çekme, döndürme veya teste özel karmaşık hareketlerin sonucunda üründen alınan tepkiler yine sensörler aracılığıyla ağırlık, baskı, gerilme gibi sayısal değerler olarak PLC ve SCADA'ya iletilir. Bu değerler testin özelliğine göre SCADA ekranında grafiksel olarak gösterilir. Test sonunda sertifika çıktısı alınarak, test verileri, sonraki raporlama ihtiyaçları için kaydedilir.

Genellikle hububat ve küçük tanecikli kimyasal maddelerin nakliyesinde kullanılan ve bigbag adı verilen büyük torbalar, kullanım amaçlarına göre bazı uluslararası dayanım standartlarına uymak zorundadır. Bigbag'lerin dayanıklılıklarını belirlemek ve üretim kalitesini sürekli belirlenen standartlar içinde tutabilmek amacıyla test amaçlı bigbag patlatma cihazları kullanılmaktadır. Testlerin amacı, torbalara belli süre boyunca veya belli tekrar sayısı kadar basınç uygulayıp ardından patlatmaya geçmek ve patlama basıncını belirlemektir. Patlatma aşaması öncesinde uygulanan tekrarlı basınçlara karşılık torbadan elde edilen esneme verileri de üretim kalitesi açısından belirleyici olmakta, elde edilen test sonuçları üretim ortamına geri besleme olarak iletilip üretim kalitesi sorgulanmaktadır. Ünsa Ambalaj firması için geliştirilen sistemde, bigbag cihaza bağlandıktan sonra istenen test tam otomatik olarak gerçekleştirilip, test sırasında alınan verilerle gerçek zamanlı olarak oluşturulan test grafiği, patlatma işlemi sonunda bilgisayar ortamına taşınmaktadır. Testlere ait bilgiler, bilgisayar sabit diskinde ayrı ayrı saklanmakta ve istenildiği zaman geçmişte yapılmış olan testler incelenip yazıcı çıktısı alınabilmektedir.