Proksis Otomasyon ve İletişim Sistemleri

Ege Seramik


Ege Seramik Ege Birleşik Enerji - Enerji ve Gaz Tüketimi İzleme Sistemi (Kemalpaşa-İZMİR).

Enerji ve Gaz Tüketimi İzleme Sistemi, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) miktarlarının ve fabrika içinde sarf edilen enerjinin muhtelif noktalardaki karakteristik özelliklerinin anlık olarak izlenmesi ve geçmişe dönük raporlanmasını sağlamaktadır.

Ege Birleşik Enerji firmasında uygulanan sistemin veri toplama altyapısında 76 adet güç analizörü ve 3 adet LPG sayacı bulunmaktadır. Her bir güç analizöründen anlık gösterimlerde kullanılmak üzere 32'şer adet veri alınmaktadır. Benzer şekilde LPG tüketimlerinin izlenmesi amacıyla da her bir sayaçtan 24 adet veri toplanmaktadır. Toplanmakta olan veriler geçmişe dönük olarak raporlanabilmekte, trendleri oluşturulmakta, hazırlanan özel raporlama yapısı sayesinde istenen zaman aralığında harcanan LPG miktarları ve maliyetleri çıkarılabilmektedir.

Program tarafından toplanan veriler, Excel ortamında da görüntülenmekte ve raporlanabilmektedir. Raporlama özelliğine ek olarak her bir izleme ekranından, kullanıcı tarafından belirlenmiş olan verilerle ilgili trendlere kolaylıkla ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

Enerji izleme sistemi ve makinelerden alınacak ürün performans geri dönüşleri ile maliyet ve alınan fayda karşılaştırması yapılması, tasarruf tedbirleri alınması mümkündür.